با اسطرلاب امور خود را مدیریت کنید؛

اسطرلاب، کاری است از شرکت سررسید آینده پندار. این نرم افزار یک سازمان دهنده ی شخصی است که امکان ارسال اخبار، وقایع و محتوی را با استفاده کنندگان آن دارد. با خرید آن به صورت شرکتی، یک پنل در اختیار شما قرار خواهد گرفت که می توانید به افرادی که اسطرلاب را از شما تهیه کرده اند، خبر و مطلب ارسال نمایید. این محصول با صرف ساعت ها وقت و مشارکت افرادی با تخصص های گوناگون شکل گرفته است. هم اکنون می توانید به استفاده کنندگان آن بپیوندید, اسطرلاب را دانلود کنید!

محل دفتر

ایران – تهران

خیابان ولیعصر، نرسیده به جمهوری تلفن: ۹۸٫۲۱٫۸۸۳۹۱۳۵۹ ایمیل: info@astrolabe.ir

با اسطرلاب بیشتر آشنا شوید:

image 1
image 1
image 1
image 1